Login d'usuari
El login és l'autentificació de l'usuari per tal d'entrar a l'aplicació de inscripcions a activitats amb el rol d'usuari que li correspon
El rol d'usuari s'especifica en la solicitud d'alta d'usuari.
Els rols permeten utilitzar l'aplicació des de diferents punts de vista, en funció de les necessitats de cada usuari.